تور3شب و4روزاستانبول

مهستان گشت قرن تورهای خارجی
امتیاز:

تورهای استانبول با هتل های سه ستاره و جهار ستاره و پنج ستاره

جزئیات تور
نوع تور هوایی
قیمت قبلی 3200000تومان
قیمت جدید 2820000تومان
مدت اقامت 4روز
تاریخ رفت 1398-07-05 19:30:00
تاریخ برگشت 1398-07-08 22:40:00
آژانس مهستان گشت قرن | 1398-06-20 05:19:01 | دسته بندیها: تورهای خارجی