تور 4شب و 5روز ایتالیا

چهار شب و پنج روز ـ هوایی ـ ماهان ایر ـ قیمت : 8990000 تومان

جزئیات تور
نوع تور هوایی
قیمت قبلی 10990000تومان
قیمت جدید 8990000تومان
مدت اقامت 4 شب و 5 روز
تاریخ رفت 1398-07-20 11:57:08
تاریخ برگشت 1398-07-25 16:00:00