تور نمایشگاه مبلمان ایتالیا ـ اردیبهشت 99

پنج شب ـ هوایی ـ ایران ایر ـ قیمت : 990 یورو 

جزئیات تور
نوع تور هوایی
قیمت قبلی
قیمت جدید 990یورو
مدت اقامت 5 شب
تاریخ رفت 1399-02-02 01:00:00
تاریخ برگشت 1399-02-07 01:00:00