تور عمان نوروز 99 ( 3 شب و 4 روز )

آویسا الهه باستان تورهای خارجی , تور عمان
امتیاز:

نام هتلدو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختتوضیحAL BAHGAHB.B 

    

۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDWEEKEND HOTELB.B 

    

۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانstdMUSCAT PLAZAB.B 

    

۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDibis muscatB.B 

    

۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDramee guestlineB.B 

    

۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDbest westem premierB.B 

    

۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSUPwyndham gardenB.B 

    

۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDmuscat palazaH.B 

    

۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانstdROYAL TULIP MUSCATB.B 

    

۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانstdCITY SEASONB.B 

    

۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDHILTON GARDENB.B 

    

۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDGRAND MILLENIUMB.B 

    

۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانCLSmysk al moujB.B 

    

۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDCROWNE PALAZA MUSCATB.B 

    

۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانstdGRAND HYATB.B 

    

۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان۱۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDKEMPINESKIB.B 

    

۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانSTDSHANGRI-LA BARR AL JISSAHB.B 

    

۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومانstd

جزئیات تور
نوع تور هوایی
قیمت قبلی
قیمت جدید از:۴۷۹۰۰۰۰ تومان
مدت اقامت 4 روز
تاریخ رفت 1399-01-08 00:00:00
تاریخ برگشت 1399-01-11 00:00:00
آژانس آویسا الهه باستان | 1398-11-27 15:53:52 | دسته بندیها: تورهای خارجی , تور عمان