تور عمان نوروز 99

آویسا الهه باستان تورهای خارجی , تور عمان
امتیاز:

تاریخ رفت: 29 اسفند و 1 و 4 و 7 و 8 و 11  فروردین

 تاریخ29 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 4 فروردین 500.000 تومان افزایش نرخ دارد .

تاریخ 11 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد. 

جزئیات تور
نوع تور هوایی
قیمت قبلی
قیمت جدید از:۵۹۵۰۰۰۰ تومان
مدت اقامت 8 روز
تاریخ رفت 1399-01-04 00:00:00
تاریخ برگشت 1399-01-11 00:00:00
آژانس آویسا الهه باستان | 1398-11-27 15:18:15 | دسته بندیها: تورهای خارجی , تور عمان