تور بلغارستان (وارنا) ـ 30 خرداد و 6 تیر 98

هفت شب ـ هوایی ـ ماهان ایرـ تاریخ های رفت: 30 خرداد و 6 تیر 98 ـ تاریخ های برگشت: 6 و 13 تیر 98

جزئیات تور
نوع تور هوایی
قیمت قبلی
قیمت جدید 7,195,000 تومان
مدت اقامت 7 شب
تاریخ رفت 1398-03-30 00:00:00
تاریخ برگشت 1398-04-13 00:00:00