تور یزد میبد چک چک ـ ویژه شب یلدا 98 ـ VIP

سه شب و دو روز ـ زمینی ـ ویژه شب یلدا 98 ـ سرزمین
زمینی 1398-09-27 00:00:00 1398-09-29 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 595,000 15
منقـضـی شـد

تور یزد با قطار ـ مهر97

سرزمین بادگیرها، دیار ایساتیس ـ زمینی ـ قطار و مین
زمینی 1398-07-25 00:00:00 1398-07-27 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 695,000 117
منقـضـی شـد

تور یزد عاشورا تاسوعا

تور یزد2 شب و 3 روزحرکت 17 شهریور شباقامت در هتل س
زمینی 1398-06-17 00:00:00 1398-05-25 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 475,000 146