منقـضـی شـد

زواره اردستان کویر کریم آباد فروردین 99

زواره اردستان کویر کریم آباد فروردین 99 از پنج شن
زمینی 1399-01-28 00:00:00 1399-01-29 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 350,000 162
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 7

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 7 از سه شنبه 1399/01/1
زمینی 1399-01-12 00:00:00 1399-01-15 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 995,000 119
منقـضـی شـد

تور یزد و میبد نوروز 99

خدمات تور : رفت و برگشت با قطار تندرو پردیس در صب
زمینی 1399-01-12 00:00:00 1399-01-15 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 2,199,000 127
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 6

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 6 از یکشنبه 1399/01/10
زمینی 1399-01-10 00:00:00 1399-01-13 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 895,000 123
منقـضـی شـد

تور یزد و میبد نوروز 99

رفت و برگشت با قطار تندرو پردیس در صبح روز اول و ع
زمینی 1399-01-09 00:00:00 1399-01-12 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 2,199,000 131
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 5

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 5 از جمعه 1399/01/083
زمینی 1399-01-08 00:00:00 1399-01-11 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 895,000 121
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 4

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 4 از چهارشنبه 1399/01/
زمینی 1399-01-06 00:00:00 1399-01-09 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 895,000 126
منقـضـی شـد

تور یزد میبد نوروز 99

رفت و برگشت با قطار تندرو پردیس در صبح روز اول و ع
زمینی 1399-01-06 00:00:00 1399-01-09 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 2,199,000 130
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 3 از دوشنبه 1399/01/04
زمینی 1399-01-04 00:00:00 1399-01-07 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 895,000 125
منقـضـی شـد

تور یزد میبد نوروز 99

رفت و برگشت با قطار تندرو پردیس در صبح روز اول و ع
زمینی 1399-01-03 00:00:00 1399-01-06 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 2,199,000 122
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 2

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 2 از شنبه 1399/01/02&n
زمینی 1399-01-02 00:00:00 1399-01-05 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 995,000 122
منقـضـی شـد

ریگ زرین تا اردکان نوروز 99

زمینی 1399-01-02 00:00:00 1399-01-04 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 620,000 124
منقـضـی شـد

یزد با قطار نوروز 99 اجرای 1

از پنج شنبه 1398/12/293 روزه
زمینی 1398-12-29 00:00:00 1399-01-02 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 995,000 124
منقـضـی شـد

تور یزد میبد نوروز 99

رفت و برگشت با قطار تندرو پردیس در صبح روز اول و ع
زمینی 1398-12-29 00:00:00 1399-01-03 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 2,199,000 124
منقـضـی شـد

یزد میبد چک چک تعطیلات بهمن 98

از چهارشنبه 1398/11/09 (محدود)3 روزه
زمینی 1398-11-09 00:00:00 1398-11-12 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 795,000 115
منقـضـی شـد

طبس تا کویر حلوان کال جنی بهمن 98 VIP

طبس تا کویر حلوان کال جنی بهمن 98 VIP
زمینی 1398-11-08 00:00:00 1398-11-11 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 795,000 135
منقـضـی شـد

تور یزد همه روزه دی 98

همه روزه2 روزه
هوایی زمینی 1398-10-28 00:00:00 1398-10-30 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 119
منقـضـی شـد

تور یزد (میبد ) چک چک ویژه شب یلدا VIP

یک شب و دو روز -زمینی -اتوبوس VIP تاریخ رفت 27 آذ
زمینی 1398-09-27 00:00:00 1398-09-29 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 595,000 346
منقـضـی شـد

تور یزد میبد چک چک ـ ویژه شب یلدا 98 ـ VIP

سه شب و دو روز ـ زمینی ـ ویژه شب یلدا 98 ـ سرزمین
زمینی 1398-09-27 00:00:00 1398-09-29 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 595,000 421
منقـضـی شـد

تور یزد با قطار ـ مهر97

سرزمین بادگیرها، دیار ایساتیس ـ زمینی ـ قطار و مین
زمینی 1398-07-25 00:00:00 1398-07-27 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 695,000 529
منقـضـی شـد

تور یزد عاشورا تاسوعا

تور یزد2 شب و 3 روزحرکت 17 شهریور شباقامت در هتل س
زمینی 1398-06-17 00:00:00 1398-05-25 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 475,000 555