منقـضـی شـد

مالزی

تور مالزی (کوالالامپور)با پرواز ماهان  به مدت
هوایی 1398-09-17 22:30:00 1398-09-25 23:15:00
قیمت قبلی 5,100,000 قیمت جدید 5,000,000 480
منقـضـی شـد

تور بالی +یک شب کوالالامپورـ ویژه نوروز99

    خدمات تور شامل بلیت رفت و برگشت ما
هوایی 1399-01-01 00:00:00 1399-01-15 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 14,850,000 226
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور + پنانگ نوروز 99

۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲
هوایی 1398-12-28 00:00:00 1399-01-06 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 193
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور + سنگاپور نوروز 99

 ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۸ اسفند ۱۳۹
هوایی 1398-12-28 00:00:00 1399-01-06 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 197
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور + لنکاوی نوروز 99

 ۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۵ اسفند ۱۳۹
هوایی 1398-12-25 00:00:00 1399-01-03 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 172
منقـضـی شـد

تور بالی کوالالامپور نوروز 99

۷ شب و ۸ روز ماهان از ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱
هوایی 1398-12-25 00:00:00 1399-01-03 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 177
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی نوروز 99

 ایرلاین : ماهان  نوع سفر : هو
هوایی 1398-12-21 00:00:00 1398-12-28 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 257
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالالامپور و پنانگ نوروز 99

 ایرلاین : ماهان  نوع سفر : هوایی
هوایی 1398-12-20 00:00:00 1398-12-27 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 265
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالالامپور و سنگاپور نوروز 99

 ایرلاین : ماهان  نوع سفر : هوایی
هوایی 1398-12-17 00:00:00 1398-12-24 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 262
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالالامپور و سنگاپور زمستان 98

ایرلاین : ماهان  نوع سفر : هوایی &
هوایی 1398-12-04 00:00:00 1398-12-11 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 179
منقـضـی شـد

تورکوالالامپور بهمن 98

BB CONCORADE 4 ستاره
هوایی 1398-11-27 00:00:00 1398-12-04 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 143
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور، سنگاپوربهمن 98

5 ستاره CONCORDE CAPTHORN KING
هوایی 1398-11-27 00:00:00 1398-12-04 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 167
منقـضـی شـد

تورکوالالامپور بهمن 98

BB SUNWAY PUTRA 5 ستاره
هوایی 1398-11-26 00:00:00 1398-12-03 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 154
منقـضـی شـد

تورکوالالامپور بهمن 98

BB ROYAL 4 ستاره
هوایی 1398-11-26 00:00:00 1398-12-03 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 154
منقـضـی شـد

تورکوالالامپور بهمن 98

BB ROYAL CHULAN BUKIT 4 ستاره
هوایی 1398-11-25 00:00:00 1398-12-02 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 153
منقـضـی شـد

تورکوالالامپور بهمن 98

BB FLAMINGO BY THE LAKE 3 ستاره  
هوایی 1398-11-25 00:00:00 1398-12-02 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 147
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور، سنگاپوربهمن 98

5 ستاره MAYA ORCHARD
هوایی 1398-11-25 00:00:00 1398-12-02 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 168
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور + سنگاپور زمستان 98

 ۷ شب و ۸ روز ماهان
هوایی 1398-11-14 00:00:00 1398-11-21 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 180
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالالامپور و پنانگ زمستان 98

 ایرلاین : ماهان  نوع سفر : هوایی
هوایی 1398-11-08 00:00:00 1398-11-15 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 228
منقـضـی شـد

مالزی کوالالامپور زمستان 98

همه روزه8 روزه
هوایی 1398-11-08 00:00:00 1398-11-16 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 173
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی زمستان 98

 ایرلاین : ماهان  نوع سفر : هوایی
هوایی 1398-11-07 00:00:00 1398-11-14 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 250
منقـضـی شـد

تور کوالالامپور - پنانگ

هفت شب و هشت روز - هوایی -ماهان تاریخ رفت 11 دی 9
هوایی 1398-10-11 00:00:00 1398-10-19 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 462
منقـضـی شـد

تور مالزی(کوالالامپور)-آبان98

تور مالزی(کوالالامپور)-هفت شب اقامت
هوایی 1398-08-16 00:00:00 1398-08-23 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 574
منقـضـی شـد

تورکوالالامپور7شب و8روز

✈️پرواز با هواپیمایی ماهان ایر ◀️ 7 شب و 8 روز اقا
هوایی 1398-08-16 21:30:00 1398-08-24 23:15:00
قیمت قبلی 5,620,000 قیمت جدید 5,130,000 578
منقـضـی شـد

تور7شب و8روز مالزی

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - هفت شب اقامت با
هوایی 1398-08-12 22:30:00 1398-08-20 23:15:00
قیمت قبلی 6,000,000 قیمت جدید 5,060,000 578
منقـضـی شـد

تور 7شب و 8روز مالزی

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر - هفت شب اقام
هوایی 1398-07-21 22:30:00 1398-07-29 23:15:00
قیمت قبلی 5,000,000 قیمت جدید 4,870,000 571
منقـضـی شـد

تور مالزی(کوالالامپور)-مهر98

تور مالزی(کوالالامپور)-مهر98-هفت شب اقامت
هوایی 1398-07-06 00:00:00 1398-07-13 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 620
منقـضـی شـد

تور مالزی(کوالالامپور)-مهر98

تور مالزی(کوالالامپور)-مهر98-هفت شب اقامت
هوایی 1398-07-04 00:00:00 1398-07-11 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 584
منقـضـی شـد

تور 7شب و 8روز مالزی

 بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایرـ ترا
هوایی 1398-08-03 22:30:00 1398-08-11 23:15:00
قیمت قبلی 5,000,000 قیمت جدید 4,260,000 567
منقـضـی شـد

تور 7شب و 8روز مالزی

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - هفت شب اقامت با
هوایی 1398-06-31 22:30:00 1398-07-08 23:15:00
قیمت قبلی 5,000,000 قیمت جدید 4,410,000 592
منقـضـی شـد

تور 7شب و 8روز مالزی

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - هفت شب اقامت با
هوایی 1398-06-28 22:30:00 1398-07-05 23:15:00
قیمت قبلی 5,200,000 قیمت جدید 4,870,000 593
منقـضـی شـد

تور 7شب و 8روز مالزی

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر - هفت شب اقام
هوایی 1398-06-28 00:00:00 1398-07-05 23:15:00
قیمت قبلی 5,000,000 قیمت جدید 4,450,000 619
منقـضـی شـد

تور مالزی(کوالالامپور-پنانگ)-شهریور98

تور مالزی(کوالالامپور-پنانگ)-شهریورر98-7شب اقامت-ب
هوایی 1398-06-01 00:00:00 1398-06-20 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 657
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالاپنانگ(کوالالامپور و پنانگ) ـ تابستان 98

هفت روز ـ هوایی ـ ماهان ایر ـ حرکت هر روز بجز شنبه
هوایی 1398-04-01 00:00:00 1398-04-31 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 302
منقـضـی شـد

تور مالزی ( کوالالامپور) ـ 7 تیر 98

هفت شب ـ هوایی ـ ماهان ایر ـ قیمت از: 4340000 توما
هوایی 1398-04-07 00:00:00 1398-04-14 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 696
منقـضـی شـد

تور مالزی (کوالالامپور) - ۲۲ و ۲۹ خرداد۹۸

هفت شب - هوایی - ماهان ایر - تاریخ های رفت : ۲۲ و
هوایی 1398-03-22 00:00:00 1398-04-05 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 271
منقـضـی شـد

تور ترکیبی کوالاپنانگ (کوالالامپور و پنانگ) ـ بهار 98

هفت شب ـ هوایی ـ ماهان ایرـ قیمت 3990000 تومان + 1
هوایی 1398-03-18 00:00:00 1398-03-24 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 3,990,000 311
منقـضـی شـد

تور مالزی (کوالالامپور) ـ3خرداد98

هفت شب ـ هوایی ـ ماهان ایر ـ قیمت از: 4510000 توما
هوایی 1398-03-03 00:00:00 1398-03-10 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 747
منقـضـی شـد

تور مالزی(کوالالامپور) ـ اردیبهشت98

هفت شب هوایی ـ ماهان ایر قیمت از : 4560000 تومان
هوایی 1398-02-16 00:00:00 1398-02-23 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 787