منقـضـی شـد

تور سوئیس تابستان 99

تور سوئیس تابستان 99
هوایی 1399-05-02 00:00:00 1399-05-07 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 850 137
منقـضـی شـد

تور سوئیس نوروز 99

  بلیط رفت و برگشت هواپیما ترانسفرها
هوایی 1398-12-29 00:00:00 1399-01-06 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 123
منقـضـی شـد

تور اروپا نوروز 99سوئیس

(7روزه)سوئیس- ترکیش ایر 4شب زوریخ +2شب لوگانو
هوایی 1399-01-04 00:00:00 1399-01-10 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 159
منقـضـی شـد

تور اروپا نوروز 99فرانسه-سوئیس-ایتالیا

13روزه_3 فروردین _ ترکیش ایر _4 شب پاریس+4 شب زوری
هوایی 1399-01-03 00:00:00 1399-01-16 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 11,990,000 173
منقـضـی شـد

تور سوئیس نوروز 99

  بلیط رفت و برگشت هواپیما ترانسفرها
هوایی 1399-01-02 00:00:00 1399-01-08 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 118
منقـضـی شـد

تور سوئیس.هلند(زوریخ.آمستردام)نوروز 99

هشت شب و نه روز- هوایی- ترکیش تاریخ رفت 28 اسفند
هوایی 1398-12-28 00:00:00 1399-01-07 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 264
منقـضـی شـد

تور اروپا نوروز 99سوئیس

(7روزه)سوئیس- ترکیش ایر 4شب زوریخ +2شب لوگانو
هوایی 1398-12-29 00:00:00 1399-01-06 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 88
منقـضـی شـد

تور دور سوئیس نوروز 99

  بلیط رفت و برگشت هواپیما ترانسفرها
هوایی 1398-12-29 00:00:00 1399-01-07 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 114
منقـضـی شـد

تور ایتالیا - سوئیس و فرانسه -ویژه ژنویه 2020

هفت شب و هشت روز -هوایی -ترکیش  تاریخ رفت 3
هوایی 1398-10-03 00:00:00 1398-10-12 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 337
منقـضـی شـد

تور سوئیس( زور یخ) ویژه ژانویه 2020

چهار شب و پنج روز - هوایی  تاریخ رفت 7 دی 98
هوایی 1398-10-07 00:00:00 1398-10-12 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 233
منقـضـی شـد

تور سوئیس ( زوریخ و لوگانو) ـ 7 روزه

هفت روزه ـ هوایی ـ ترکیش ـ تاریخ های رفت : 10 و 24
هوایی 1398-08-10 00:00:00 1398-08-30 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 4,990,000 455