تور گرجستان 11 بهمن 98 (3 شب)

 ایرلاین : قشم ایر  نوع سفر : هوای
هوایی 1398-11-11 00:00:00 1398-11-14 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 14

تور گرجستان 11 بهمن 98 (4 شب)

 در تاریخ تعطیلات دارای 300 هزار تومان افزایش
هوایی 1398-11-11 00:00:00 1398-11-15 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 12
منقـضـی شـد

تور تفلیس زمستان 98

همه روزه4 روزه
هوایی 1398-11-01 00:00:00 1398-11-04 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 17
منقـضـی شـد

تور ترکیبی گرجستان ( تفلیس باتومی) 30 دی 98

 ایرلاین : تابان  نوع سفر : هوایی
هوایی 1398-10-30 00:00:00 1398-11-03 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 18
منقـضـی شـد

تفلیس استانبول زمستان 98

همه روزه
هوایی 1398-10-30 00:00:00 1398-11-04 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 18
منقـضـی شـد

تور گرجستان (تفلیس ) ـ ویژه ژنوایه2020

سه شب و چهار روز -زمینی -اتوبوس  تارخ رفت 7د
زمینی 1398-10-07 00:00:00 1398-10-11 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 0 68
منقـضـی شـد

تور تفلیس ویزه شب یلدا

تور ویژه شب یلدا تفلیس 3شب اقامت در هتل 3ستار
هوایی 1398-09-30 15:00:00 1398-10-03 18:00:00
قیمت قبلی 1,850,000 قیمت جدید 1,690,000 75
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشتترانسفر فرودگاهیاقامت در هتلبیمه م
هوایی 1398-09-23 15:30:00 1398-09-26 18:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,550,000 79
منقـضـی شـد

تور تفلیس لحظه آخری هتل4ستاره

تور ویژه 3شب تفلیس 20اذرماه اقامت در هتل 4ستا
هوایی 1398-09-20 15:00:00 1398-09-23 18:00:00
قیمت قبلی 1,890,000 قیمت جدید 1,790,000 87
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت تابان ایراقامت در هتلترانسفر فرو
هوایی 1398-09-16 15:30:00 1398-09-19 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,595,000 77
منقـضـی شـد

گرجستان زمینی هر روز

 تفلیس بلیط- 3 شب هتل با صبحانه- بیمه- ترانسف
زمینی 1398-08-25 09:30:00 1398-08-29 00:00:11
قیمت قبلی 850,000 قیمت جدید 650,000 85
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت تابان ایراقامت در هتلترانسفر فرو
هوایی 1398-09-01 14:30:00 1398-09-05 18:00:00
قیمت قبلی 1,700,000 قیمت جدید 1,550,000 85
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت تابان ایر اقامت در هتل ترانسفر ف
هوایی 1398-08-25 15:30:00 1398-08-28 19:00:00
قیمت قبلی 1,510,000 قیمت جدید 1,270,000 100
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت لیدر فارسی زبان اقامت هتل صبحانه
هوایی 1398-08-25 12:41:28 1398-08-28 12:41:28
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,545,000 97
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت لیدر فارسی زبان اقامت هتل صبحانه
هوایی 1398-08-24 14:30:00 1398-08-28 18:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,610,000 102
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت تابان ایراقامت در هتلترانسفر فرو
هوایی 1398-08-22 15:30:00 1398-08-25 19:00:00
قیمت قبلی 1,700,000 قیمت جدید 1,230,000 89
منقـضـی شـد

تور 7شب و 8روز مالزی

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - 7 شب اقامت با ص
هوایی 1398-08-14 22:00:00 1398-08-22 23:30:00
قیمت قبلی 5,200,000 قیمت جدید 4,970,000 106
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

 پرواز با هواپیمایی قشم ایر 4 شب اقامت در هت
هوایی 1398-08-10 18:30:00 1398-08-14 22:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,550,000 113
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر استقبال و ترانسف
هوایی 1398-08-10 16:30:00 1398-08-13 20:00:00
قیمت قبلی 1,700,000 قیمت جدید 1,590,000 108
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر 3 شب و 4 روز اقا
هوایی 1398-07-28 20:00:00 1398-08-01 23:55:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,970,000 146
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایر اقامت در هتل ترانسف
هوایی 1398-07-26 15:30:00 1398-07-29 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,850,000 141
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایرـاقامت در هتل ـ تران
هوایی 1398-07-19 16:30:00 1398-07-22 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,850,000 162
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت ـ ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل ـ
هوایی 1398-07-19 16:30:00 1398-07-22 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,850,000 144
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیت رفت و برگشت ـ ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی بی
هوایی 1398-07-19 16:30:00 1398-07-22 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,850,000 159
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر استقبال و ترانسف
هوایی 1398-07-12 10:45:00 1398-07-15 13:25:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 2,030,000 158
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایرـاقامت در هتل ـ تران
هوایی 1398-07-12 16:30:00 1398-07-15 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,800,000 153
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت ـ لیدر فارسی زبان اقامت هتل ـ صبح
هوایی 1398-07-11 15:30:00 1398-07-15 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,850,000 151
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت ـ ترانسفر فرودگاهیاقامت در هتل ـ
هوایی 1398-07-07 20:30:00 1398-07-10 23:50:00
قیمت قبلی 3,300,000 قیمت جدید 2,050,000 162
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشت ـ ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل ـ
هوایی 1398-07-06 09:45:00 1398-07-09 13:25:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,610,000 162
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایرـ اقامت در هتل ترانس
هوایی 1398-07-06 16:30:00 1398-07-09 19:00:00
قیمت قبلی 2,000,000 قیمت جدید 1,790,000 172
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایراقامت در هتل ترانسفر
هوایی 1398-07-07 14:48:49 1398-07-08 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,525,000 182
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

بلیط رفت و برگشتترانسفر فرودگاهی3 شب و 4 روز اقامت
هوایی 1398-07-02 09:36:24 1398-07-05 13:30:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,410,000 180
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایرـ اقامت در هتل ترانس
هوایی 1398-06-30 16:30:00 1398-07-02 19:00:00
قیمت قبلی 2,400,000 قیمت جدید 1,915,000 197
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با قشم ایرـ اقامت در هتل باصبحان
هوایی 1398-06-26 21:45:00 1398-07-02 12:45:00
قیمت قبلی 3,300,000 قیمت جدید 2,730,000 192
منقـضـی شـد

تور سه شب و چهار روز تفلیس

پرواز رفت و برگشت با تابان ایرـ اقامت در هتل ترانس
هوایی 1398-06-26 16:30:00 1398-06-29 19:00:00
قیمت قبلی 2,700,000 قیمت جدید 2,215,000 196
منقـضـی شـد

تور3شب و 4روز تفلیس

سه شب ـ قشم ایر ـ قیمت : 2490000 تومان
هوایی 1398-06-22 21:00:00 1398-06-25 23:00:00
قیمت قبلی 3,000,000 قیمت جدید 2,490,000 177
منقـضـی شـد

تور زمینی تفلیس

  تاریخ  حرکت: هر روز  ساعت 11&nbs
زمینی 1398-04-03 11:00:00 1398-04-08 11:00:00
قیمت قبلی 980,000 قیمت جدید 930,000 311
منقـضـی شـد

تور گرجستان (تفلیس) ـ ویژه 22 خرداد98

چهار شب ـ هوایی ـ قشم ایر ـ قیمت : 1630000 تومان
هوایی 1398-03-22 00:00:00 1398-03-25 00:00:00
قیمت قبلی قیمت جدید 1,630,000 334
منقـضـی شـد

تور تفلیس

بلیط رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه ترانسفر لیدر
هوایی 1398-02-15 00:00:00 1398-02-18 00:00:00
قیمت قبلی 2,100,000 قیمت جدید 1,990,000 320