تور های ویژه

تور های زیر همگی با توجه به میزان بازدیدها و همچنین استقبال مسافران قبلی انتخاب شده‌اند.

desti

New York Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان

desti

Armania Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان

desti

London Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان

desti

Manchester Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان

desti

kathmandu Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان

desti

Tokyo Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان

desti

Norwich Tour

3 شب و 4 روز

شروع از 200.000 تومان